Bahasa ngapak

Ngapak

Sedulur, haduh jand jand,, saben dini begadang bae aku, jarang adus maning, bisa bisa rusak kie awake nyong kieh, ya ngko eman eman angger wis ndue bojo yah, Sedulur koe koe pada seneng begadang ora ? angger seneng ya pada be karo nyong kieh, Jand nyong lagu mumet mikiri bocah koh, trus mumet kepriwe kie nggarap artikel, padahal akeh banget coy, nganti pegel jentikku lurdm angger an sing gelem gantian sih ya ora papa, koe koe pada wis pada ngerti urung Motor Mio Bekas utawa Motor Jupiter bekas utawa nggolet motor sing liyane, cekap semanten nyong mah wong cuma nyebarna informasi sing akurat, akurat, terpercaya dan aktual, Secara efisien juga. hahahah, Sedulur wis pada sholat urung gieh ? Uwis pada madang urung ? madang disit nganah mbok ngko segane nteng karo ramane, ahahaha, Madang disit  lah sedulur ngko mala kena penyakit, nggawekna wong tuwa bae, Aku jan jane lag bingung koh,, cara berforum kepriwe sih ? ana sing gelem warai nyong ora gieh, nyong pengen nerti kepriwe koh carana, kayane seru loh nge forum, Jann jann, Angger ora ana sing warai nyong kebangetan kue rika, pengen tek tempiling apa ? hahahaha,nyong lagi mumet ndas kieh kang, tek plathok apa yah karo bendo, rasana priwe yah, mandan keri mungkin. hahahahha tapi ya mbuh lah, wong nyong bae ge rung pernah nyicipi.

Share this article on: