Asal Muasal Bulu Lutung Hideung

Asal Muasal Bulu Lutung Hideung - Cerita Dongeng Sunda Jaman baheula sasatoan téh barisa ngomong kawas jelema biasa. Sakabéh sasatoan hirupna téh sauyunan jeung tara mumusuhan. Ari anu dianggap musuh ku sasatoan téh ngan hiji, nyaéta paninggaran. 
 
Hiji poé si kuda Sébra jeung si Lutung keur ngalobrol. “Tung jigana mah ngan bulu urang baé anu teu rupa-rupa warnana téh, nya?” Ceuk si kuda Sébra. “Enya nya, nga urang baé nu goréng bulu téh. Ténjo tuh si Mérah mah, buluna mani rupa-rupa, “ témbal si Lutung. “Tung, kumaha lamun bulu urang téh urang pulas baé ambéh rupa-rupa kawas batur!” Ceuk si kuda Sébra. “Hayu baé, ayeuna urang ménta cétna heula ka patani, sugan baé bogaeun kénéh, sésa ngecét saungna” témbal si Lutung.

Bral baé si Sébra jeung si Lutung arindit ka imahna patani, rék ménta cét. Kabeneran di imah patani aya kénéh cét, tapi kari cét hideung. “Baé lah cét hideung ogé!” Ceuk si Sébra. Nya dibikeun baé cét téh ku patani ka Si Sébra jeung si Lutung.

Kacaritakeun si Sébra jeung si Lutung sasadian rék mulas bulu maranéhna. “Urang heula ah nu dipulasna!” Ceuk si Sébra. “Sok baé lah!” Tembal si Lutung bari prak mulas bulu si Sébra. Ari warnana téh geus disatujuan ku duanana ogé, nyaéta warna belang. Ku sabab bulu si Sébra mah bodas, nya warna buluna téh jadi hideung bodas, mani alus katenjona ogé.

Sanggeus bulu si Sébra kabéh dipulasna, nya ayeuna bagéan si Sébra mulas bulu si Lutung. Ku sabab cétna di handap, nya ku si Sébra téh rék dipindahkeun katempat anu rada luhur, kakara oge cét téh rék dikaluhurkeun, na ari jeletit téh suku si Sébra digégél sireum. Bakat ku kagét, nepi ka cét téh mawur ngabanjur si Lutung nu keur diuk handapeun si Sébra. Nya atuh bulu si Lutung jadi hideung saawak-awak. Tah ti harita lutung téh warna hideung.

Share this article on: